kwaliteit

Kwaliteit . . . staat bij van Elst hoog in het vaandel!

Van Elst heeft een reputatie hoog te houden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of het nu energie neutraal vervaardigen van de producten is, of aandacht en complimentjes voor de medewerkers.

Naast dat we Erkend Leerbedrijf zijn, hebben we ook de Grafimedia SCGM iso 14001 certificering. Ook zijn we aangesloten bij de branchevereniging voor de Grafische Sector de Koninklijke KVGO.

Erkend Leerbedrijf - SBB - Voorwaarden voor erkenning

van Elst Apeldoorn | sbb-beeldmerk

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • U biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  • U stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en is in staat de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. U maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  • U bent bereid om samen te werken met de onderwijsinstelling en SBB en u verstrekt daartoe de benodigde informatie.
  • U gaat akkoord met vermelding van uw bedrijfsgegevens in het openbare register van erkende leerbedrijven van SBB.

Meer informatie kunt u vinden op de site van SBB, volg deze link.

Branchevereniging KVGO

van Elst Apeldoorn | KVGO

Voor alles is het KVGO een vereniging van en voor ondernemers. Ondernemers die werken in de communicatiebranche. Aan hun ondernemerschap worden de hoogste eisen gesteld. Het KVGO adviseert en ondersteunt de leden op weg naar een gezonde grafimediabranche.

Het KVGO adviseert de leden over de markt, over arbeidsvoorwaarden, trends rond arbo, milieu en duurzaamheid. Beleidsmedewerkers volgen nauwgezet alle ontwikkelingen in Den Haag en leveren, samen met andere werkgeversorganisaties, een bijdrage aan wet- en regelgeving. Bovendien vertalen zij voorstellen voor de leden naar de werkelijkheid van alledag, zodat deze snel en goed op de hoogte blijven.

Onze bedrijfstak ondergaat structurele en fundamentele veranderingen.Eén van de drie speerpunten van het KVGO is branchevernieuwing. Het KVGO werkt aan de intensivering van herstructureringsprogramma’s ter ondersteuning van ledenbedrijven die innovatieve wegen en producten zoeken.

Meer weten over de branchevereniging KVGO, klik dan hier.

Grafimedia SCGM ISO 14001:2004 milieuzorgsysteem

van Elst Apeldoorn | iso-14001

We onderkennen dat milieuzorg een belangrijk element vormt voor ons bedrijfsbeleid richting duurzame productie. Om als ondernemer deze “duurzame ontwikkeling” vorm te geven hebben we een intern milieuzorgsysteem opgezet. Daarna hebben we ons het milieuzorgsysteem laten certificeren conform de internationale standaard ISO 14001. Hiermee treden we toe tot die bedrijven die naast de zorg voor het milieu, transparantie ook belangrijk vinden. Immers, we laten een derde meekijken in ons bedrijf.

In de toetsingsmethode is rekening gehouden met de verschillen die bestaan in bijvoorbeeld de bedrijfsgrootte. Voldoen aan de normen is dus voor ieder bedrijf in principe mogelijk. De SCGM heeft op basis van het ISO 14001 milieuzorgsysteem een norm opgesteld die specifiek gericht is op de grafimedia industrie. Voor die bedrijfstak is de norm geconcretiseerd, zodat een ondernemer zelf die vertaalslag niet meer hoeft te maken. Kortom, een vertaling van de ISO 14001 norm naar een bedrijfstak specifieke ISO 14001 norm. Duidelijk en concreet maar nog steeds ISO 14001.

De onderdelen van de milieuzorgaudit

Om een goede voorbereiding mogelijk te maken krijgt elk bedrijf dat zich voor een audit heeft ingeschreven het audit informatiedocument. In dit document wordt de gehele norm duidelijk toegelicht. De audit wordt bij de onderneming uitgevoerd, en op basis daarvan wordt de rapportage opgesteld. Indien het bedrijf heeft voldaan aan de ISO 14001 voor de creatieve industrie, wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst het ISO 14001 Certificaat uitgereikt. Ook vindt er een bijschrijving plaats in het auditregister van de SCGM op deze site.

Normen en controletraject

Er wordt bij de audit gekeken naar drie onderdelen: Milieu en organisatie, Voldoen aan de wet en Milieubewust werken. Aan het auditresultaat is een geldigheidstermijn verbonden van drie jaar. Hierna dient uw onderneming opnieuw te worden getoetst in het kader van de hercertificatie.
Aan de certificatie zit ook een controle-traject verbonden. De mate van externe controle is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het ISO 14001 milieuzorgsysteem. Laat u zich door ons informeren naar de mogelijkheden.

Meer informatie over de certificering vindt u hier.

Nieuwsgierig geworden?

Naar wat wij kunnen en/of wat het gaat kosten? Vraag vrijblijvend een offerte aan of informatie op via onderstaande contact gegevens.

Of vul het formulier hiernaast in.

Contact gegevens

Schumanpark 75, 7336 AS - Apeldoorn

Postbus 603, 7300 AP - Apeldoorn

T - 055 543 3280
E - info@vanelst.org

Of laat hier je gegevens achter:

Vul hier het nummer in waarop je bereikbaar bent.